• Sloep huren

  • Watersport winkel

  • Sloep varen

  • Watersport shop

Voorwaarden voor de huur van sloepen  
BOEI26 Watersport. 


1) Reservering

Telefonische, schriftelijke of elektronische reservering geldt als juridische wilsovereenkomst. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een administratieve bevestiging.

2) Annulering

De huurder kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke (mag ook per e-mail) en gedateerde kennisgeving aan BOEI26 Watersport. Bij annulering tot 5 dagen voor de datum van aanvang van de huurperiode is de huurder 25% van de totale boothuur verschuldigd, 4 tot 2 dagen voor de datum van aanvang van de huurperiode is de huurder 50% verschuldigd en 1 dag voor de datum van aanvang van de huurperiode 75% verschuldigd. Indien de huurder op de datum van aanvang van de huurperiode zelf annuleert is de volledige boothuur verschuldigd.

Slecht weer garantie. Is het op de dag zelf slecht weer in Maarssen (daaronder wordt verstaan storm of zware regenval), dan zijn er geen annuleringskosten verschuldigd. In overleg kunnen we een nieuwe datum bepalen.

3) Tot stand komen huurovereenkomst

Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde huurovereenkomst te ondertekenen, zich te identificeren door een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te tonen. De verhuurder kan van dit identificatiemiddel een kopie maken. Boten worden uitsluitend afgeleverd na ondertekening van de huurovereenkomst en betaling van de overeengekomen huur en de gestelde waarborgsom.

4) Huursom en betaling

De huursom is het bedrag dat op de schriftelijke bevestiging van een reservering of op de huurovereenkomst wordt vermeld. De huursom dient voor afvaart te worden voldaan, door overschrijving op onze bankrekening of wel contant.

In de huursom zijn de brandstofkosten inbegrepen.Overige kosten zoals brug- en sluisgelden en eventuele geldboetes zijn niet bij de huursom inbegrepen.

5) Waarborgsom

Voor afvaart dient een borgsom ad e 250,– bij de verhuurder te worden gedeponeerd. Dit kan uitsluitend contant of per Visa/MasterCard. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening bij de huurder gebracht. Voor het laten verrichten van reparaties door derden is de toestemming van de verhuurder nodig.

6) Schade en eigen risico

Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan boot, inventaris of tuigage terstond aan de verhuurder te melden.

Huurder heeft een eigen risico van e 250,– bij casco- en WA-schade en bij vermissingen per sloep per schadegeval. Dit eigen risico kan niet worden afgekocht.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om de boot te inspecteren bij inlevering aan het eind van de huurperiode.

7) Inventaris

Verhuurder levert de boot kompleet af. De inventaris bestaat uit:

- routekaart - vlaggenstok met Nederlandse vlag

- 4 stootwillen - 2 landvasten

- luxe kussenset

8) Huurperiode

De reguliere huurperioden van de sloepen zijn als volgt:

Weekenddag: 09:30 uur tot 17:30 uur

Weekdag: 09:30 uur tot 17:30 uur Huur voor langere

Avond: 18:00 uur tot 21:30 uur periode in overleg.

Bij te laat inleveren op de afgesproken locatie wordt een boete berekend van e 100,– per uur. Delen van uren worden altijd naar boven afgerond op hele uren. Het boetebedrag wordt van de waarborgsom ingehouden.

9) Aantal opvarenden

Het maximaal toegestane aantal opvarenden per sloep is 10 of 15 personen.

Voor de electro sloep is het maximaal toegestane aantal 6 personen.

10) Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart.

Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schade vergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de overeengekomen boothuur voor de betreffende periode. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissing van en schade aan privégoederen van huurder.

11) Verantwoordelijkheid van de huurder/schipper

Huurder wordt geacht schipper te zijn, tenzij anders wordt afgesproken met de verhuurder. Minimum leeftijd huurder bedraagt 18 jaar.

Huurder is verantwoordelijk voor inspectie van de boot bij het begin van de huurperiode. Zonder melding aan verhuurder accepteert huurder stilzwijgend de boot als in goede staat zonder beschadigingen, gebreken of mankementen.

Tijdens de huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van boot, motor en inventaris. Huurder is verantwoordelijk voor het adequaat en veilig afmeren van de boot en zal alles doen om beschadiging, vermissing of diefstal van de boot te voorkomen.

Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de orde en veiligheid aan boord. Dit geldt ook voor gebruik van de toegestaan hoeveelheid alcohol op het water. Zowel de huurder als de roerganger mogen absoluut niet onder invloed van alcohol zijn (max. 0,8 promille).

Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van verhuurder.

Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of hun begeleiders.

Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen, hieronder vallen ook eventuele snelheidsbeperkingen en het voeren van de juiste verlichting.

12) Overige en veiligheidbepalingen

Huurder is verplicht zich aan de wettelijke snelheidsbepalingen te houden.Op de Vecht is dat 6 km. per uur (= wandeltempo).

Het is niet toegestaan op het Amsterdam-Rijn kanaal te varen.

Het is niet toegestaan achter het gehuurde vaartuig zaken te slepen.

De huurder dient de boot schoon in te leveren. Indien gewenst kan het schoonmaken van de boot ook door de verhuurder worden uitgevoerd, tegen een vergoeding van e 35,– per sloep.

Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.

Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boten te plakken.

De kussenset is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de boot. En er mag niet op de kussens worden gestaan, dus ook niet bij het instappen.

Er mag geen afval overboord gegooid worden.

Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken voor omwonenden van het vaargebied.

Huisdieren zijn aan boord niet toegestaan.

De verhuurder adviseert altijd reddingsvesten te dragen. Deze kunnen voor zowel kinderen als volwassenen tegen meerprijs worden gehuurd.

Tegen meerprijs zijn koelboxen, reddingsvesten en zonneparasols te huur. Ook deze vallen onder de borgsom.

versie 2014

Vrienden van BOEI26

 

nautishoe.nl - webshop voor bootschoenen


De parel van Zuilen
 - Trouwzaal, vergaderzaal, terras, cultuur


U.S. Histos - Studenten zeilvereniging van Utrecht


www.nautechnical.nl - vaarlessen en technisch advies


www.jasperj.nl - vaarlessen


www.beateam.nl - teambuilding en zeilschool


www.varenopdekaag.nl - Kaaglifeboat en sloepverhuur


www.boeisloep.nl - de meest ideale 6 meter sloep


www.vaarkaartenwinkel.nl - voor al uw boeken en kaarten online


www.jerrycan-winkel.nl - voor al uw jerrycans


www.scheepsklokkenwinkel.nl - voor al uw scheepsklokken


www.boei26webshop.nl - voor al uw watersportspullen

 

Leveranciers van BOEI26
Navyline - Wigitrading -  WMG-MarineBelship - Navimo - On Deck - Lankhorst Taselaar - Kelvin Hudge

Een greep uit de merken bij BOEI26
Gotop - Plastimo - Crewsaver - Secumar - ARC Marine - ASA Boot Electro - StarBrite - Riwax - Fresh Marine - Musto - Gaastra - Imhoff - Harken - Barton - Wichard - Sikkens - International Yacht Paint 

Nieuwsbrief

BOEI26 op Twitter